παπούτσι papoútsi

παπούτσι papoútsi, Acrylic on Cardboard & Mix Media